Krieg in Europa - Das Ukraine-Drama Film von Claire Walding (10.01.22, 23:35)
Mutter Heimat Statue in Kiew | Bild: rbb/ARD/LOOKSfilm

Tag der Befreiung und Muttertag - 8.maj 2022: źeń wulichowanja a źeń maśerje

Lětosa swěśimy Źeń maśerje a Źeń wulichowanja na samskem dnju. Glědajucy na nadpad Rusojskeje na Ukrainu a dalej trajucu wójnu w Europje jo ten kalendaŕski pśipad góźba rozmyslowaś.
In diesem Jahr fallen der Tag der Befreiung und der Muttertag auf den 8. Mai. Angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine und des andauernden Krieges in Europa ist dieser kalendarische Zufall Anlass zum Nachdenken.

Lětosa swěśimy Źeń maśerje a Źeń wulichowanja na samskem dnju. Wetom až jo 8. maj datum kšuśe zwězany z kóńcom 2. swětoweje wójny, jo Źeń mamy pśecej na drugej majskej njeźeli. Glědajucy na nadpad Rusojskeje na Ukrainu a dalej trajucu wójnu w Europje, jo ten kalendaŕski pśipad góźba, rozmyslowaś. Naš awtor Sebastian Elikowski-Winkler jo zestajił někotare głose a mysli maśerjow. Partnaŕki w rozgronach su byli wušej Johany Pontoweje z Drjenowa teke Ana Fortowa z Mósta, Lowiza Freitagowa z Janšojc a maśerje z Ukrainy, Běłoruskeje a Rusojskeje.

In diesem Jahr fallen der Muttertag und der Tag der Befreiung auf den gleichen Tag. Während der 8. Mai als Kriegsende fest mit diesem Datum verbunden ist, fällt der Muttertag auf den zweiten Sonntag im Mai. Angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine und des andauernden Krieges in Europa ist dieser kalendarische Zufall Anlass zum Nachdenken. Unser Autor Sebastian Elikowski-Winkler hat dazu einige Stimmen und Gedanken von Müttern zusammengestellt.