Wendische Hochzeit 1931 (Quelle: Bundesarchiv)
Serbska swajźba/Wendische Hochzeit | Bild: Bundesarchiv

Ausstellungen über Niedersorben - Wustajeńcy wó Dolnoserbach

reportaža wó wustajeńcoma "Dolnołužyske Serbojstwo w Drježdźanach a Barlinju 1896"
Reportage über zwei Ausstellungen zum Niederlausitzer Sorbentum

Kóńc 19. stolěśa su se teke w Nimskej zaběrali z etnografiju, ludowym wuměłstwom a tradicijami. W tom konteksće jo 1896 teke to serbske stupiło pśez prog wejsneje wjaže, wen do swěta, a jo se nimskej zjawnosći we wjelikem měsće ako Drježdźany a Barliń pokazało.
Na kaki part jo se to stało a kak jo statkowało, wulicujo dr. Anja Pohońčowa, kótaraž jo se z teju temu zaběrała. Marja Elikowska-Winklerowa jo se z njeju rozgranjała.
W lěśe 1896 stej byłej w Nimskej dwě regionalnej wustajeńcy ze serbskim późělom, ale w spomnjeśu Serbow jo wóstała jano jadna: wustajeńca sakskego rucnikaŕstwa a wuměłskego źěłaŕstwa w Drježdźanach. Mjenjej znate jo, až jo se w samskem lěśe wótměła w Barlinju, w Treptowje tejerownosći źěłaŕstwowa wustajeńca z wěstym serbskim późělom, pódšmarnjo dr. Anja Pohontšowa (wědomnostna sobuźěłaśeŕka Serbskego instituta) w publikaciji pód titelom "Serbske drogotki". Reportažu móžośo how słuchaś.

Anja Pohontsch (Quelle: rbb)
dr. Anja Pohontšowa/Pohontsch

Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigte man sich auch in Deutschland mit den Themen Ethnografie, Volkskunst und Traditionen. In diesem Zusammenhang traten auch das Sorbische in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit, präsentierte sich 1896 in Großstädten wie Dresden und Berlin. Dr. Anja Pohontsch (wissenschaftliche Mitarbeiterin des Sorbischen Instituts, hat sich ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt und erzählt darüber in unserer Reportage von Maria Elikowska-Winkler.