Frauenportrait: Anett Sischke aus Ruben (rechts) (Quelle: Ines Neumann)
Frauen in wendischer Tracht | Bild: Ines Neumann

Portraits sorbischer Frauen - portreje serbskich žeńskich

8. měrc jo mjazynarodny źeń žeńskich. Pśi tej góźbje smy se ze serbskimi žeńskimi rozgranjali: z Anet Zyšcyneju, z Joanu Šćěpańsku a z Anu Kosakojc. Naše žeńskece portreje móžośo se how nasłuchaś.
Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Zu diesem Anlass stellen wir drei sorbische Frauen vor: Anett Sischke, Joanna Szczepańska und Anna Kossack. Unsere drei Frauenportraits können Sie hier nachhören.

to serbske lažy jej na wutšobje

Žeńskecy portret našeje reportaŕki Ines Neumanoijc pśi góźbje mjazynarodnego dnja žeńskich: Anett Zyšcyna z Rubyna. Wóna se priwatne a słužbnje za to serbske zasajźijo. Wót togo wulicujo młogu luštnu anekdotu ako teke wjele ze swójogo žywjenja, a tam jo wjele serbskego pśipódla.
Anett Zyšcyna źěła mjaztym wušej 20 lět w serbskej źiśowni "Mato Rizo" w Žylowje a jo nazběrała we tom casu wjele nazgónjenjow. Wóna lubujo priwatnje heavy metal-muziku. Z muskim źo raźi na take festiwaly, gaž korona njejo. Aby se tak pšawje za to serbske zajmowała, k tomu jo musało se nejpjerwjej něco staś, jo naša reportaŕka Ines Neumanojc wót njeje zgóniła.

Das Wendische liegt ihr am Herzen

Am 8. März feiern wir den Internationalen Frauentag. Aus diesem Anlass stellt unsere Reporterin Ines Neumann eine Wendin aus Ruben vor: Anett Sischke erzählt aus ihrem Leben, in dem das Wendische eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie arbeitet seit über 20 Jahren in der WITAJ-Kita "Mato Rizo" in Sielow, ist privat und beruflich für die wendische Sprache und Kultur aktiv. Dabei hat sie auch so manche lustige Anekdote erlebt.

portrej Pólki w Dolnej Łužycy

Joana Šćěpańska jo Pólka, ako jo pśed lětami z cłowjekom pśišła do Łužyce. Wóna jo serbsku rěc kradu derje nawuknuła a se cujo how we Łužycy doma. Južo někotare lěta wobźělijo se na rěcywědnych projektach Serbskego instituta, dopołnijo zagronite nadawki pśi wšakich serbskorěcnych projektach Serbskego instituta w měsće. A teke na digitalnej platformje www.dolnoserbski.de jo sobu źěłała. Marja Elikowska-Winklerowa jo se rozgranjała z njeju. To rozgrono móžośo how słyšaś.

Joanna Szczepańska - eine Polin in der Lausitz

Sie kam vor Jahren mit ihrem Mann in die Lausitz, lernte sehr schnell Sorbisch und fühlt sich mittlerweile hier zu Hause. Seit einigen Jahren arbeitet sie an sorbischsprachigen Projekten des Sorbischen Instituts mit, u.a. an der digitalen Plattform "dolnoserbski.de". Unsere Reporterin Maria Elikowska-Winkler kam mit ihr ins Gespräch - hier nachzuhören.


gaž coš wordowaś mejstaŕka

8. měrc jo był mjazynarodny źeń žeńskich. Dobra góźba, w našom programje skobodne žeńske pśedstajiś, kótarež se zadobywaju do typiskich muskecych domenow. Gaž glědamy na pśikład na rucnikaŕske powołanja, źěłaju žeńske zwětšego ako frizerki, kosmetikaŕki a pśedawaŕki. How a tam dajo teke mólaŕku abo flejšarku, rědko murjaŕku. Ako jo pśed tśimi lětami młoda Turjanaŕka swójo wukubłanje zachopiła, jo była jadnučke źowćo we wobceŕku chóśebuskeje rucnikaŕskeje komory, a pó wjele lětach prědna, ako jo wuknuła na kamjenaŕku. Ana Kosakojc jej gronje, Martina Golašojc ju Wam bližej pśedstajijo. Pśinosk móžośo how se nasłuchaś.

Anna will Meisterin werden

Zum Internationalen Frauentag stellen wir in unserem Programm eine junge mutige Frau vor, die sich in eine Männerdomäne vorwagt. Handwerksberufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, sind Friseurin, Kosmetikerin oder Verkäuferin, hin und wieder auch Malerinnen, Fleischerinnen und selten auch Maurerinnen. Vor drei Jahren begann eine junge Frau aus Tauer ihre Ausbildung als Ofensetzerin, als einziges Mädchen im Bereich der Handwerkskammer Cottbus. Anna Kossack will sogar Meisterin ihres Faches werden. Unsere Redakteurin Martina Gollasch stellt sie näher vor. Hier der Beitrag zum Nachhören.