Maibaumwerfen 2022 in Bluno: Trachtenpaare mit Ur-Blunoer Helmut Kurjo (Mi)
Helmut Kurjo z Blunja w srjejźi drastwowych pórow (2022)/Helmut Kurjo aus Bluno (Mi.), Maibaumwerfen 2022 | Bild: M. Elikowska-Winkler

nekrolog za Helmuta Kurja - In memoriam Helmut Kurjo

Wałtoru jo Helmut Kurjo z Blunja, znaty serbski póbratš, dobry znajaŕ narodnych drastwow, ludowy wuměłc a cerkwjeńc pó dlejšej chórosći w starstwje 88 lět zemreł. Na njogo dopominamy.
Helmut Kurjo, sorbischer Volkskünstler aus Bluno, der letzte evangelische sorbische Hochzeitsbitter, Kenner der sorbischen Tracht, verstarb bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Wir erinnern an ihn.

Helmut Kurjo jo se naroźił 6. januara lěta 1935 w Blunju. Wótrosł jo w serbskej familiji, doma a ze susedami a we cełej jsy su jano serbski powědali, nimsku rěc jo Helmut Kurjo akle w šuli nawuknuł, ako jo sam w rozgronach wulicował. Wałtoru, 14. měrca 2023, jo wón na pśecej zacynił swójej wóce. Naša redaktorka Marion Stenselowa na dłujkolětnego rěcnego partnarja Serbskego rozgłosa dopomina.

Zasłužbny Serb a zwěrny ewangelski kśesćijan

Pó šuli jo doma na žywnosći źěłał, pózdźej w blunjańskem prodrustwje. Wón jo był bur ze śěłom a dušu a jo swóju domownisku zemju lubował a wšykno, což jo z njeju wusko zwězane. Wón jo se cas swójogo žywjenja wěnował serbskim tradicijam hólańskich jsow. Wěcej ako 25 lět jo nawjedował domowinsku kupku w Blunju.

Helmut Kurjo jo był wuběrny znajaŕ blunjańskeje, ale teke wórjejskeje serbskeje drastwy a jo wšuźi pomagał pśi zdrasćenju. Z połnym pšawom móžo se wó njom groniś, až jo wěcywuznaty znajaŕ a ludowědnik Srjejźneje Łužyce. Wón jo zgótował serbske pupki a jo wupyšnił šykownje serbske jatšowne jaja.

Helmut Kurjo jo był tež rozpalony spiwaŕ – w cerkwi a lěta dłujko w serbskem měšanem chorje Źidźino-Bjezdowy. Wón jo stawnje był wjasołeje wutšoby a jo woplěwał wšykne tradicije swójeje hólańskeje domownje. To jo cynił ako cłonk blunjańskego drastwowego towaristwa, źož jo ako pobratš nawjedował swjaźbaŕski pśeśěg. Ako slědny serbski ewangelski póbratš jo wjadł dogromady 120 porikow k manźelskemu zluboju do cerkwjow swójeje wokoliny.

Swóju zwězanosć z domownju a z tym serbskim jo teke pokazał ze swójim burskim muzeumom z rědami a rolnikarskim wobrědami w Blunju. Felowali njejsu tam, to se wě, serbske drastwy.

Ako zwěrny ewangelski kśesćijan jo Helmut Kurjo aktiwnje statkował we wejsnej wósaźe, w serbskej wósaźe, w źěłowej kupce "Serbska namša". W našych radijowych programach nejpjerwjej ORB, něnto rbb jo luźam pósrědkował bóže słowo w swójej lubej maminej rěcy.

Něnto jo blunjanaŕ Helmut Kurjo zemreł. Což nam na pśecej wóstanjo, su dopomnjeńki na zmakanja a na nagrawanja z nim, kenž wobchowamy na pśecej w našom archiwje.


Luzyca_Kurjo-Hochzeitsbitter.jpg
serbski póbratš Helmut Kurjo | Bild: rbb/Konstanze Schirmer

Verdienstvoller Sorbe und bekannter Volkskünstler

Am 14.03.2023 ist Helmut Kurjo aus Bluno, Kenner der sorbischen Tracht und sorbischer Volkskünstler, im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war jahrzehntelang Hochzeitsbitter und als solcher hat er mehr als 130 Hochzeiten in den sorbischen Dörfern der mittleren Lausitz ausgerichtet. Helmut Kurjo war der letzte Blunoer, der die dortige Mundart noch fließend beherrschte.
In einem Nekrolog erinnert unsere Redakteurin Marion Stensel an den langjährigen Partner und Hörer des Sorbischen Rundfunks.