Łužyca-Dreharbeiten mit dem Choreografen Juraj Kubánka (re.) (Quelle: Reiner Nagel)
Dreharbeiten für Film über Juraj Kubánka, 2018 (re.) | Bild: Reiner Nagel

- Juraj Kubánka zemrěł

Něgajšny šefowy choreograf, wuměłski wjednik, rejowaŕ a spěchowaŕ Serbskego ludowego ansambla Juraj Kubańka jo zemrěł 19. julija 2021 w starstwje wót 92 lět w Bratislawje. Na njogo spominamy.

Tužna powěsć za serbske a ceło słowjańske ludowe wuměłstwo

Pónjeźele (19.07.2021) rano jo zemrěł něgajšny šefowy choreograf, wuměłski wjednik, rejowaŕ a spěchowaŕ Serbskego ludowego ansambla Juraj Kubánka w starstwje wót 92 lět w Bratislawje. Roźony Słowak licy ako nejwažnjejša wósoba w stawiznach słowakskego ludowego kolektiwa SLUK, zwěsćijo jogo źowka Alena Farkaš-Kubańkowa na facebooku. W swójom casu w Budyšynje wót kóńca 60tych lět jo Kubánka wósebnje serbsku ludowu reju na wusoki wuměłski niwow spórał.
Comy na wuznamnego wuměłca dopominaś a wózjawimy how nekrolog wót našogo muzikowego a kulturnego redaktora Gregora Kliema a muzikaliski portrej Kubánki z lěta 2017 wót Sebastiana Elikowski-Winklera.
Serbam zawóstajił jo wjeliku licbu serbskich rejowańskich choreografijow, ako se zdźělnje źinsa hyšći rejuju. Nejwěcej woblubowana jo drje ta "Dwuskokowa". Muziku jo za nju komponěrował tegdy Jan Bulank.
W lěśe 2018 jo dolnoserbski telewizijny magacin rbb "Łužyca" połgóźinski film wó sławnem choreografu wjerśeł. Reportaža jo se wałtoru, 20.07.2021, w rbb telewiziji wóspjetowała a stoj teke w rbb mediatece on demand.

Traurige Nachricht

Am Montag (19.07.2021) verstarb im Alter von 93 Jahren in Bratislava der bedeutende slowakische Künstler Juraj Kubánka, einstiger Chefchoreograf, künstlerischer Leiter, Tänzer und Förderer des Sorbischen National-Ensembles.
In seiner Zeit beim SNE in Bautzen ab Ende der 60er Jahre hat Kubánka besonders den sorbischen Volkstanz auf ein hohes künstlerisches Niveau gebracht.
Hören Sie im Gedenken an Juraj Kubánka einen Nekrolog unseres Musik- und Kulturredakteurs Gregor Kliem.
Zum Nachhören veröffentlichen wir hier auch ein ausführliches musikalisches Portrait über Juraj Kubánka von Sebastian Elikowski-Winkler aus dem Jahr 2017.
Kubánka hinterließ eine große Anzahl sorbischer Tanzchoreografien, die teils auch noch heute vom SNE präsentiert werden. Eine der beliebtesten ist der Tanz "Dwuskokowa", komponiert von Jan Bulank.
2018 drehte das niedersorbische Fernsehmagazin des rbb "Łužyca" ein halbstündiges Portrait des slawischen Choreografen. Im Gedenken an Juraj Kubánka hat der rbb diese Reportage am 20.07.2021 wiederholt und sie steht in der rbb Mediathek auf Abruf.