Serbska cerkwja w Chóśebuzu/ Klosterkirche Cottbus (Quelle: privat)
Serbska cerkwja w Chóśebuzu/ Klosterkirche Cottbus | Bild: privat

Gottesdienst mit Ordination - ordinacija serbskego fararja

Kak chopi faraŕ swójo źěło pó studiumje a wikariaśe? Ze swěźeńskeju namšu se wě. Taka jo była njeźelu we Serbskej cerkwi w Chóśebuzu. Wósebna ta namša jo była: serbsko-nimska, na žycenje młodego fararja.
Die wendische Gemeinde konnte erstmals der Segnung eines wendischen Pfarrers beiwohnen.

Pó studiumje theologije jo Tobias Jachmann, něnt faraŕ w Baršću, swój wikariat, to groni ten praktiski źěl swójogo wukubłanja w Dešnje pla serbskeje faraŕki Kathariny Köhleroweje absolwěrował a tam zgónił, co to wóznamjenijo, byś faraŕ.
Jachmann wuknjo něnto pilnje serbski, swój zajm za to Serbske pak njejo akle we wikariaśe wótekšył, wón póchada ga z Baršća a ma swóje kórjenje teke w serbskej jsy.
Njeźelska namša jo była něco wósebnego: Korony dla su ju musali z Barlinja pśepołožyś. Pón dej serbska wósada teke něco z togo měś a namša serbski późel měś, jo faraŕ Jachmann měnjecy był. A cerkwja jo jogo póstark rada pśiwzeła. Tak jo pśišeł biskup Ewangelskeje cerkwje Barlin-Bramborska do Chóśebuza a jo teke něco serbskego gronił. Móžo samo byś, až jo toś ta ordinacija była zewšym prědna ze serbskimi późělami. Nanejměnjej njamóžo se nichten how we regionje na to dopomnjeś.
Wěste jo, až jo ordinacija jano zachopjeńk serbskego duchownego źěła za Tobiasa Pawoła Jachmanna. Gromaźe z kolegom Simonom Klaasom jo se njeźelu swěźeński do amta zapokazał.

Wie startet eigentlich ein Pfarrer in sein Berufsleben? Mit einem feierlichen Gottesdienst natürlich. Am Sonntag war in der Klosterkirche in Cottbus der Ordinationsgottesdienst der Pfarrer Tobias Pawoł Jachmann und Simon Klaas - in Anwesenheit des Bischofs der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz EKBO, Dr. Christian Stäblein. Ein besonderer Gottesdienst mit wendischsprachigen Anteilen, auf Wunsch von Pfarrer Jachmann.

Auf Grund der Pandemie mußte der Gottesdienst aus der Bischofskirche in Berlin verlegt werden. Dies erwies sich jedoch als besonderes Glück für die wendische Gemeinde: Zum ersten Mal seit langer Zeit oder zum ersten Mal überhaupt, kann sie der Segnung eines wendischen Pfarrers beiwohnen.