rbb Sommeraktion "#sejužwjaselijom - freumichschon" (Quelle: rbb)
#sejužwjaselim - #freumichschon | Bild: rbb

- Lěśojska akcija "#sejužwjaselim"

Pó dłujkem casu wobgranicowanjow korona-pandemije dla smy startowali lěśojsku kampagnu. Smy kśěli wót Was wěźeś: Na co w lěśu se juž wjaseliśo?
Mója lěśojska gluka: #sejužwjaselim
Sommeraktion des rbb
#freumichschon - Mein Sommerglück: Worauf freuen Sie sich im Sommer am meisten?

 

Na co w lěśu nejwěcej se wjaseliśo?

Jo aktualnje tak, až jo se situacija z korona-wirusom wótwóstśiła. Incidencna licba jo relatiwnje malsnje spadnuła, něnto, źož teke skóńcnje lěśe pśiźo. A teke prozninski a dowolowy cas stoj z tym pśed źurjami. Tak až smy wšykne wěcej optimistiske, pśijaznjejše, połne naźeje, glucne, wjasołe. A to dej se w našom programje wótbłyšćowaś. Pśi tom stoj pozitiwne žywjeńske cuśe w srjejźišću, ak' tuchylu z pśiběrajucymi pópušćenjami zasej se wuwija. Nic jano pozitiwne ale teke pśemyslujuce wugronjenja maju městno w tej akciji, pśedewšym, gaž su zwězane z naźeju.
Smy pšašali našych pśisłucharjow a pśiglědarjow, na co wóni se w lěśu nejwěcej wjasele. To su nam do mikrofona gronili a samo małe widejo-filmki wjerśeli, w kótarychž nam swójo zacuśe wopisuju - krotko a słodko!
Měnjenja a wugronjenja how hyšći wózjawimy a tek w našej app "rbb serbski".

Programmaktion des rbb

Worauf freuen Sie sich im Sommer am meisten?

Nach einer langen Zeit der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben wir eine Sommerkampagne gestartet. Dabei steht das zurückkehrende positive Lebensgefühl, bei derzeit zunehmenden Lockerungen, im Mittelpunkt. Neben positiven Äußerungen haben auch nachdenkliche Stimmen ihren Platz in dieser Aktion, vor allem wenn sie mit Hoffnungen verknüpft sind. Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer zum Thema, die wir in unserem Sorbischen Programm in den letzten Tagen gesendet haben, können Sie hier nachhören.