LuzycaMod_Minderheitensitz.jpg
Berlin-Minderheitensitz | Bild: rbb

Sorbisches in Berlin - Serbske w Barlinju

Koaliciske jadnanja wót SPD, Zelenych a FDP su se zakóńcyli. Koaliciske dogrono pśedlažy. Ku tym jadnanjam su pśinosowali teke mjeńšyny w Nimskej. Smy kśěli wěźeś, lěc maju Serby a druge mjeńšyny w Nimskej lobby a chto zastupujo tam naše zajmy.
Haben die Sorben/Wenden und anderen Minderheiten eine Lobby und wer vertritt eigentlch ihre Interessen in Berlin?

Což pótrefijo to politiske - grajo muzika w Barlinju. Tam se forměrujo rowno nowe zwězkowe knežaŕstwo. Pó wólbach do Zwězkowego sejma na kóńcu septembra su měli politikaŕki a politikarje wót SPD, wót Zelenych a wót FDP z koaliciskimi jadnanjami cyniś. Smy se pšašali: Kótaru rolu graju pśi tom Serby - serbske zajmy a zajmy drugich mjeńšynow w Nimskej? Maju mjeńšyny, ma to serbske głos w głownem měsće?
Jasne jo, až jo to serbske w Barlinju słyšaś - a to wót Serbow, kótarež su tam - zwenka Łužyce - doma a su se w zajźonych lětach, až ku zachopjenkoju Corona-pandemije, pšawidłownje zmakali w ramiku serbskego blida w barlinskej kafejowni. Jadna, kótaraž jo tam skoro pśecej pódla była, jo Angelika Kurowscyna. Z njeju a drugimi partnarjami jo pśišeł naš reportaŕ Christian Matthée do rozgrona.

Luzyca_MajaWallstein.jpg
Maja Wallstein, SPD | Bild: rbb

Serby w Barlinju a w cełej Łužycy su narske, kak budu w pśichoźe serbske zajmy, mjeńšynowe zajmy drogu namakaś do parlamenta. Móžno jo to z pomocu łužyskich wótpósłancow Zwězkowego sejma. Jadna z tych jo Maja Wallstein. Pśi wólbach jo direktny mandat wólbnego wokrejsa Chóśebuz-Sprewja-Nysa dobyła. Wóna sejźi něnto za SPD w parlamenśe, co teke Serbow tam zastupowaś.

LuzycaMod_Seidler.jpg
Stefan Seidler, SSW | Bild: rbb

Ku tym luźam, kenž zastupuju w pśichoźe zajmy mjeńšynow w Nimskej słuša tejerownosći Stefan Seidler. Wón jo něnto tejerownosći jaden z tych nowych w Zwězkowem sejmje. Wón sejźi za SSW - Pódpołdnjowo-šleswigski wuzwólowański zwězk - w parlamenśe a to ako cłonk dańskeje mjeńšyny. Wót njogo smy kśěli wěźeś mjazy drugim, na co co wón ako wótpósłańc wósebnje glědaś.

LuzycaMod_Team5.jpg
Judith Scholze, Gösta Nissen | Bild: rbb

Wšykne styri autochtone narodne mjeńšyny maju w Barlinju teke gremium. Łužyske Serby, dańska mjeńšyna, nimske Sinti a Roma a friziska ludowa kupka źěłaju gromaźe w mjeńšynowej raźe. A mjeńšynowa rada ma w głownem měsće teke mjeńšynowy sekretariat. Sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśeŕ su zagronite na wósebny part za lobby-źěło. Až doněnta jo nawjedowała Serbowka mjeńšynowy sekretariat Judith Šołćina, jeje naslědnik jo Gösta Nissen.

Nowe koaliciske dogrono / Neuer Koalitionsvertrag

Nowa koalicija zwězkowego kněźaŕstwa stoj - ta ampla. A w nowem koaliciskem dogronje stoj stoj teke ten jaden abo drugi cil na dobro mjeńšynow. Pśe mało, gronje kritikarje.

Die Ampelkoalition der Bundesregiertung steht. Und im Koalitionsvertrag steht auch das eine oder andere Ziel zum Wohl der nationalen Minderheiten. Zu wenig, sagen Kritiker.

 

Wer vertritt die Interessen der Minderheiten?

Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sind abgeschlossen, der Koalitionsvertrag liegt vor. Auch die Minderheitenrechte sind darin verankert. Wer vertritt eigentlich die Sorben und andere Minderheiten in Berlin? Zu diesen und weiteren Fragen traf unser Reporter Christian Matthée in Berlin einige Gesprächspartner:
Angelika Kurowski, Sorbin aus Berlin
Maja Wallstein, SPD Bundestagsabgeordnete
Stefan Seidler, Südschleswigscher Wählerverband und einziger Vertreter der Minderheiten im Bundestag
Judith Scholze und Gösta Nissen, Minderheitensekretariat in Berlin