75. Wendischer Kirchentag in Heinersbrück_Moderatoren Katarzyna Fidek und Gregor Kliem in der Kirche
moderatora Gregor Kliem a Katarzyna Fidekowa | Bild: Katarzyna Fidek

Doškrabki / Höhepunkte - Serbski live wót Cerkwinego dnja

Rozgrona a pśinoski z našogo live-wusćełanja 20. junija w Mósće wót 75. Serbskego cerkwinego dnja, źož su Mósćanarje zgromadnje ze swójimi gósćimi woswěśili 120. jubilej swójeje cerkwje.
Gespräche und Beiträge aus unserer Livesendung zum 75. Wendischen Kirchentag

Wurězki ze serbskego live wusćełanja

20. junija 2021 jo se wótměł w Mósće w picańskem amśe 75. Serbski ewangelski cerkwinski źeń. Až jo był toś ten tradicionalny swěźeń tenraz zasej raz w Dolnej Łužycy, jo měł swóju pśicynu. Kaku, to zgónijośo how w našom tematiskem wusćełanju. Bramborske serbske radijo jo było z wjele techniku w Mósće pódla. Smy wusćełali live swěźeńsku namšu a potom naš njeźelski program. Něnto jo tak, až njejo wjele luźi mógało słuchaś na našo wusćełanje. Raz su byli organizatory togo kšasnego swěźenja, raz su byli wejsanarje a susedy, kótarež su dobremu raźenju pśinosowali a raz su byli gósći zbliska a zdaloka. Dla togo smy někotare wjeraški hyšći raz gromadu wzeli a Wy móžośo na ten part pódla byś.


Ausschnitte aus sorbischer Livesendung

Am 20. Juni 2021 fand in Heinersbrück im Amt Peitz der 75. Wendische evangelische Kirchentag statt. Gleichzeitig wurde das 120-jährige Bestehen der Heinersbrücker Kirche gefeiert. Anlaß für unsere Redaktion, unser komplettes Sonntagsprogramm live aus der Festgemeinde zu senden. Moderatoren waren Katarzyna Fidek und Gregor Kliem. Hier können Sie die Höhepunkte der Sendung nachhören.