Spreewehrmühle Cottbus mit neuem Rad | Bild: rbb/Th. Krüger

- Wódne młyny w Błotach

Traditionelnje słuša kužde lěto to swětkowne pónjeźele tym młynam. Nimski źeń młynow musy pandemije dla teke lětosa wupadnuś. My comy weto ku tej góźbje se zaběraś z jadneju wósebneju formu młynow.
Zum Mühlentag stellen wir Wassermühlen im Spreewald vor.

Wódne młyny w Błotach

Nimski źeń młynow musy pandemije dla lětosa k drugemu razoju wupadnuś. My comy weto ku tej góźbje se zaběraś z jadneju wósebneju formu młynow, ako namakamy cesto w Błotach, źož dajo wjele wódy, wjele tšugow a rěckow. Gregor Kliem z nami drogujo pósporomnje sprjewje a słuchamy na historiju a wšake tšojenja wokoło Łužyskich wódnych młynow a to z pómocu Marje Elikowska-Winkleroweje a našogo rozgłosowego archiwa, awtorow aktualneje błośanskeje pratyje "Stog" a tych historiskich wuslěźow awtorow kaž Silwija Smogora a Petera Beckera. Pówědałej stej dalej: Franc Deuse, Źilka, Marion Stenselowa, Erwin Hanuš a dalšne serbske wejsanarje.
Eine Mühlenwanderung entlang der Spree

Traditionell ist am Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag. Auf Grund der Corona-Pandemie muss dieser leider auch in diesem Jahr ausfallen. Wir wollen den Anlass trotzdem nutzen und uns mit einer besonderen Mühlenform beschäftigen, die im Spreewald häufig zu finden ist, wo es viele Fließe und Gräben gibt. Gregor Kliem wandert mit uns entlang der Spree und hat dabei viel Wissenswertes über die Historie von Lausitzer Wassermühlen.