Kunstausstellung "Party im 21. Jahrhundert" im Sorbischen Museum Bautzen
Kunstausstellung "Party im 21. Jahrhundert" im Sorbischen Museum Bautzen | Bild: Sorbisches Museum Bautzen

Ausstellung "Party im 21. Jahrhundert" - Wustajeńca "Party w 21. stolěśu"

Kak by było z woglědom do Serbskego muzeuma w Budyšynje? Tam jo wiźeś wósebna wustajeńca "Party w 21. stolěśu" - a z tym njemyslimy na wjasołe zmakanje, na fetu.
Im Sorbischen Museum wird noch bis zum 4. September eine besondere Kunst-Ausstellung präsentiert: Party im 21. Jahrhundert - Kopfschmuck und Ornamente - slowakische Fotokunst".

Party su wósebna nagłowna pycha, źěl słowakskeje swěźeńskeje abo swajźbaŕskeje drastwy fryjnych žeńskich, ako njamaju źiśi. Tak ako jo to na pśikład pśi nas w Dolnej Łuzycy ten hupac, kótaryž nosy družka.

Party stoje we srjejźišću wjelikich wobrazow z fotografijami žeńskecych woblicow. Kužda žeńska nosy ludowu drastwu, na głowje partu. Slězynu wobraza twórje grafiske elementy, na pśikład z tradicionelnych wušywanjow abo detailow party, a woblica su wobmólowane z folkloristiskimi ornamentami. Póglědy, wuraze woblicow su wšake, wóni wótbłyšćuju rozdźělne zacuśa, a te se zwurazniju teke z barwami. Wobraze su fasciněrujuce, gnujuce, animěruju k pśemyslowanjeju. Wjelicne wuměłstwo.
Wuměłstwowa wustajeńca jo hyšći wiźeś až do 4. septembra w Serbskem muzeju w Budyšynje.

Kopfschmuck und Ornamente - slowakische Fotokunst

"Party im 21. Jahrhundert" ist ein spektakuläres slowakisches Gemeinschaftsprojekt der Fotografen Ľubomír Sabo und Zuzana Sénášiová, der Ethnologin Katarína Sabová und der Malerinnen Sarah I. Avni und Ivana Mintálová.

Die Parta, Mehrzahl Party, ist ein traditioneller slowakischer Kopfschmuck, den früher Bräute und Brautjungfern trugen. 53 Partas aus verschiedenen Regionen der Slowakei wurden für dieses Projekt mit symbolischer Bemalung und Gestik der Models in Szene gesetzt.


Das Ausstellungsprojekt ist seit 2016 außerordentlich erfolgreich weltweit unterwegs. Es könnte auch der Lausitz und ihren vergessenen Trachten Inspiration bieten. Dazu finden kreative Workshops statt.