Frank Meyer (Foto: Karo Krämer)
rbb/Karo Krämer

Der Tag