Junge Frauen mit Büchern in Bibliothek (Bild: colourbox.com)
colourbox.com

Beitragsreihe "Unsere wendische Sprache" - Serija "Naša dolnoserbska rěc"

Lěcrownož jo serbska rěc mała, jo weto bogata a ma wjele nuansow. W našom rěźe se zaběramy z wósebnymi słowami abo gronami, aby naše znajobnosći wobogaśili. Pśi tom su nam serbske wejsanarje a rěcywědniki k pomocy.
Obwohl die wendische Sprache eine "Minderheitensprache" ist, verfügt sie doch über einen reichen Wortschatz und hat viele Nuancen. In unserer Serie beschäftigen wir uns mit besonderen Worten und Sprüchen und wollen auf diese Art Sprachkenntnisse erweitern und bereichern. Dabei stehen uns sorbische/wendische Dorfbewohner der Niederlausitz und Sprachwissenschaftler vom Sorbischen Institut als Gesprächspartner zur Seite.

Pśinoski on demand a ako download / Beiträge zum Nachhören und Download

imago stock&people

Redewendungen zum Thema: Klopfen - Ten jo na wše boki klapany

W tom źělu źo wó słowo klapaś, abo klapanje. Z tym móžoš wšake rědnje wugroniś. A casy se wóno póśěgujo na stare nałogi, ako "na klapanje hyś".

Download (mp3, 3 MB)
Bort und Messer auf Brett (Bild: Colourbox/Kopitin Georgiy)
Colourbox

Redewendungen zum Thema: Rand - Ten stoj na wušej kšomje

We rěźe Naša serbska rěc źo wó słowo kšoma.
Kšoma jo ten kóńc, abo ten wušy kóńc.
Grono: “Wšykno stoj na kšomje”, groni, až jo situacija njewěsta, až wšykno móžo se sypnuś, pśekipnuś.
Sada: “Wón stoj na wušej kšomje”, móžo wóznamjeniś, až nejskerjej zgubijo wše pjenjeze. Buźo bankrot.

rbb / Schneider

Redewendungen zum Thema "Sack" - Zatkaj twóju dobru radu do měcha

Marja Elikowska-Winklerowa a naše wejsanarje su se zaběrali ze słowom měch. Pśi tej góźbje zgónijośo teke wjele zajmnego wó něgajšnem burskem źěle, což źinsa tak wěcej njejo.

Download (mp3, 2 MB)
Pixabay

Redewendungen zum Thema Strich, Linie - Chtož ma studnju, w cerach wódy pytas njetrjeba

Chtož ma studnju, w cerach wódy pytaś njetrjeba: chtož ma něcogo dodosća, njetrjeba za drobnym pytaś. Źinsa se zaběramy ze słowom ceŕ, cera, ceriś. Teke we drogowem wobchaźe to słowo wužywamy, na pś. awto jěźo na lěwej abo pšawej cerje drogi. Wót cogo to słowo póchada?

Download (mp3, 3 MB)
rbb/Esther Schwade

Redewendungen zum Thema "Furchen" - Ty kśiwe brozdy ceriš

Pšawy bur jo pśecej glědał na to, až wórjo rowne brozdy/Furchen. Kśiwych brozdow dla by se jomu smjali. W pśenjasonem zymsle móžomy ten wobrot wužywaś, gaž něcht se móli, mysli abo groni něco wopak.

Download (mp3, 2 MB)
Petra Kuhnert

Redewendungen zum Thema "knacken" - Chude luźe małučke kulki lušće

Download (mp3, 2 MB)

Redewendungen zum Wort: rěpa/Rübe - To se kłoj hejnak rěpa

erbske luźe su byli burske a jich rěc jo we tom burskem mócnje zakórjenjona. Mamy rědne wobroty a gronka, kótarež wugroniju wěste mysli, ako na pś.: To se kłoj hejnak rěpa. Rědne pśirownanje, gaž to źo lažko a se raźijo.

Download (mp3, 2 MB)
Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben

Redewendungen zum Thema Ostern - Zakurjona sobota a barwjona njeźela

Download (mp3, 4 MB)
imago/Westend61

Redewendungen zum Thema Rüben - Jomu skóro rěpa z riśi rosćo

rbb/Thomas Krüger

Redewendungen zum Wort "brjog" - Pij, aby žaby lezli na brjog

W našych rěcnych pśinoskach pytamy za zajmnymi serbskimi słowami, wobrotami abo pśisłowami. Za to wopšašujomy se wejsanarjow, kótarež powědaju serbski wót małego. Tenraz pójźo wó słowo brjog, abo brjogi.

Download (mp3, 1 MB)
dpa-Zentralbild

Redewendungen zum Thema Schober, Feime - To śi gronim mimo rogow a stogow

Tenraz pójźo wó stogi, ale nic na kuždy pad wóte na póli abo w góli... Gaž což někomu něco direktnje groniś, do wócowu, pón groń to mimo rogow a stogow. Mimo komuźenja a wokołopowědanja. Njewobijaj se.

Download (mp3, 2 MB)
colourbox

Redewendungen zum Thema Frost, Frostbeulen - Wón ma zanokśice

Download (mp3, 3 MB)
Colourbox

Redewendungen zum Thema Winter und Kälte - Zymje jo zyma

Download (mp3, 4 MB)
dpa/Felix Kästle

Redewwendungen zum Thema "kühl, frisch" - Piwo jano słoźi, gaž jo chłodne

Download (mp3, 3 MB)
colourbox

Redewendungen zum Thema Küchenuntensilien zum Backen - Naša dolnoserbska rěc: To jo ale kwjerlo

Download (mp3, 3 MB)
Colourbox.com

Redewendungen zum Thema "aufblasen" - Wóna se naduwa kaž puchor

Download (mp3, 3 MB)
imago images / Ina Peek

Redewendungen zum Thema "Kram und Krempel" - Dla tog chabźa njebźomy se waźiś

Download (mp3, 3 MB)
Ben Linse

Redewendungen zum Thema: Strohlager, Schlafstelle - Stawaj z tog barłoga

Download (mp3, 3 MB)
Colourbox

Redewendungen zum Thema Küchenutensilien: Küchenmesser - Wón ma delku pśed wócyma

Download (mp3, 3 MB)
colourbox/ Alfred Nesswetha

Redewendungen zum Thema Küchenutensilien/Löffel - Mudrosć z wjelikeju łžycu srěbaś

Download (mp3, 2 MB)
Eine Schüssel mit Müsli, Beeren, Bananenscheiben und Nüssen.
Colourbox

Redewendungen zum Thema Küchenutensilien/Schüssel - Wón jo pśec ten prědny we škli

rbb

Redewendungen zum Thema "Küchenutensilien - Töpfe" - Ako by do starego gjarnca derił

Download (mp3, 2 MB)

Autoabgase in der Stadt - W měsce jo awtowy spuch

Download (mp3, 2 MB)
Barbara Klug

Unsere wendische Sprache: Redewendungen zum Thema Sieb, Durchschlag - Naša dolnoserbska rěc: Zašywaj źěrki, pón njezmějoš źěry (maminorěcne powědaju)

Download (mp3, 2 MB)
Kratzbürste Katze
privat

Reibeisen, Kratzbürste - Ty stare rejbadło!

Download (mp3, 2 MB)
Colourbox

Unsere wendische Sprache: myknuś - schnelle Bewegungen ausführen - Naša dolnoserbska rěc: Góletko mykoco z gubku

Download (mp3, 2 MB)