Was ist WITAJ? - co jo "Witaj"?

rěcny projekt za nimsko-serbske kubłanje małych źiśi
Sprachprojekt für die zweisprachige Bildung kleiner Kinder

WITAJ - to jo rěcny model abo projekt za dwójorěcne wukubłanje małych źiśi w źiśownjach. Zajmowane starjejše mógu daś pó toś tom modelu swóje źiśi tak jěsno ako móžno serbski a nimski wótkubłaś.

We WITAJ-źiśownjach abo -kupkach su źiśi pśez wěcej góźin žywe w nowej rěcnej wokolnosći. Tomu principoju se groni „imersija” - pó pśikłaźe jadnogo modela Bretonskeje mjeńšyny we Francojskej. Metoda jo se mjazynarodnje južo cesćej ako wuspěšna dopokazała. Wósebnje wukubłane wótkubłarki wopóznawaju źiśi grajkajucy ze serbskeju rěcu. Nejpjerwjej rozměju serbsku rěc a pótom ju teke powědaju.

Za źiśi ale jo wažne, až nowu, tu serbsku rěc, njesłyšy jano w źiśownjach, ale we wjele situacijach wšednego žywjenja zwenka źiśownje a pózdźej w šuli. Dla togo su druge dopórucenja za Witaj-źiśi wažne: serbske źiwadło, kulturne programy za źiśi w serbskej rěcy abo wužywanje elektroniskich medijow, how słušaju pśinoski w radiju k tomu.

WITAJ-kupki su južo w slědujucych źiśownjach: w Žylowje (Mato Rizo), w Chośebuzu (Villa Kunterbunt), w Janšojcach (Lutki), w Hochozy, w Nowej Niwje, we Wětošowje, w Strjažowje a w Bórkowach (šulski hort) ako teke w šulach w Chóśebuzu-Žylowje, Janšojcach, Bórkowach, Wětošowje, Brjazynje a Tšupcu.


Das sorbische Wort WITAJ bedeutet auf deutsch WILLKOMMEN.

WITAJ ist ein Sprachmodell oder -projekt für die zweisprachige Bildung von Kinder in Kitas und Grundschulen. Interessierte Eltern können ihre Kinder nach diesem Modell so zeitig wie möglich sorbisch/wendisch und deutsch lernen lassen.

In WITAJ-Kitas und -gruppen leben Kinder mehrere Stunden in einer neuen Sprachumgebung. Dieses Prinzip nennt man "Immersion"; nach einem Modell der bretonischen Minderheit in Frankreich, die sich international als erfolgreich erwiesen hat. Dafür ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen bringen Kindern die sorbische/wendische Sprache spielerisch bei, wobei die Kinder die Sprache erst verstehen und später auch sprechen lernen.

Für die Kinder ist es wichtig, dass sie die sorbische/wendische Sprache nicht nur in den Kitas und WITAJ-Gruppen hören, sondern auch im täglichen Leben und später in der Schule. Deshalb sind auch andere sorbischsprachige Angebote für Kinder notwendig: Theater, Kulturprogramme oder der Gebrauch elektronischer Medien - wozu auch die Kindersendungen im Sorbischen/Wendischen Programm des rbb gehören.

WITAJ-Gruppen gibt es bereits in folgenden Kitas: Cottbus, Sielow, Jänschwalde, Drachhausen, Neu Zauche, Vetschau, Striesow und Burg/Spreewald, wie auch in den Grundschulen Cottbus-Sielow, Jänschwalde, Burg, Vetschau, Briesen und Straupitz.