Wendische Tänze in Lübben (Quelle: Gisela Christl)

Wir erfüllen Ihre Musikwünsche - Dopołnjujomy waše muzikowe žycenja

Kuždy stwórtk dopołnijomy muzikowe žycenja našych pśisłucharjow - krotko do zeger jadnog' we Wašom Bramborskem serbskem radiju.
Jeden Donnerstag erfüllen wir die Musikwünsche unserer Hörer - kurz vor eins in Ihrem Sorbischen/Wendischen Programm.

wósebny serwis za našych pśisłucharjow

Kuždy stwórtk dopołnijomy muzikowe žycenja našych pśisłucharjow - krotko do zeger jadnog' we Wašom Bramborskem serbskem radiju.

"Muzika rozwjaselijo, muzika změrujo, muzika wustrowijo, muzika dajo Śi pśiś na druge myslicki!"

Ale nic kužda melodija se kuždemu jadnak derje spódoba. Togodla dopórucyjomy Wam w našom wusćełanju wósebny serwis: wuběrśo sebje raz sami tu swóju wót tych našych nagromadu 7.000 titelow ludoweje, dujarskeje, rozwjaseleńskeje, popoweje abo klasiskeje serbskeje a wukrajneje muziki.

Pó Wašych muzikowych žycenjach mamy se pśecej stwórtk w našych wusćełanjach.
Toś napišćo nam na postowej kortce, pśipósćelśo nam faks abo mailku abo zatelefonujśo nam, kótaru muziku by mógali Wam graś. A jolic cośo, móžośo ju teke sami wu nas pśipowěźeś.
Pótakem, dajśo nam tu swóju nejlubšu muziku wěźeś a my ju za Was grajomy!

How móžośo słyšaś muziki, kótarež se naše pśisłucharki a pśisłucharje nejwěcej žyce, a teke wuběŕ někotarych našych dolnoserbskich muzikowych produkcijow.

Ein besonderer Service für unsere Hörerinnen und Hörer

Jeden Donnerstag erfüllen wir die Musikwünsche unserer Hörer - kurz vor eins in Ihrem sorbisch-wendischen Programm.

Möchten Sie Ihre Lieblingsmusik im Sorbischen/wendischen Programm des rbb hören?
Immer donnerstags um 12:45 Uhr erfüllen wir persönliche Musikwünsche, egal ob sorbisch/wendisch, polnisch, tschechisch, slowakisch, slowenisch, kroatisch, russisch, oder oder oder.

Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, faxen oder mailen Sie uns oder kommen Sie persönlich zu uns ins Studio!

Hier können Sie sich auch die meistgewünschten Musiktitel und einige unserer niedersorbischen Musik-Eigenproduktionen anhören.