Sorbisches Folkloreensemble Schleife auf der Bühne
Sorbisches Folkloreensemble Schleife auf der Bühne | Bild: Sorb. Kulturtourismus

Jubilejny koncert / Jubiläumskonzert - 50 lět Slěpjański ansambel / 50 Jahre Schleifer Ensemble

Slěpjański folklorny ansambel jo měł wjeliki, kulowaty jubilej. 50 lět dłujko póstara se mjaztym južo w slěpjańskem regionje wó to, až se tradicije spiwow, muziki a rejow źarže.
Das Sorbische Folkloreensemble Schleife bewahrt seit 50 Jahren die Musiktraditionen seiner Region. Dieses Jubiläum feierte es mit einem besonderen Konzertabend.

Pisana slěpjańska muzika

Tak pisane, ako su drasty slěpjańskego regiona, tak pisana jo muzika w tamnej ewangelskej wósaźe. Wósebnje markantna zaklincy z dudami, fidlami a wobrubjucymi instrumentami ako trompetu, klarinetu abo kontrabasom. Diana Fryčec-Grimmigowa rozpšawijo.

Melodije se malsnje do wutšoby dobydnu. Tak teke na jubilejnem zarědowanju na zalu Serbskego kulturnego centruma w Slěpem. Wutšobnje su wuměłce na wjacor pśepšosyli, aby zgromadnje na wuspěšne źěło pokazali. Pód wuměłskim nawjedowanim Aleny Kubankoveje, Michała Jance a Wolfganga Kotiseka jo se raźił wósebny wjacor. Pśechwatanka za Slěpjański folklorny ansambel na tom wjacorku jo była, až su wšykne zgromadnje slěpjańsku hymnu "Slěpe, to jo rjana wjas" zaspiwali. Z wutšobnym a dłujko trajucym pśiklaskom publikum źěło ansamblowcow w zachadnych 50 lětach mytujo z naźeju na dalšnych 50 lět.

So bunt wie die Trachten der Schleifer Region ist auch ihre Musik. Besonders markant erklingt sie mit Dudelsack, Fidel und begleitenden Instrumenten wie Trompete, Klarinette und Kontrabass. Die Melodien zu Herzen gehend. So auch beim Jubiläumskonzert des Ensembles im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife. Diana Fritzsche-Grimmig berichtet.