CD "Pó łužyskich pućach/Auf Lausitzer Wegen"
CD "Pó łužyskich pućach/Auf Lausitzer Wegen" | Bild: Released Sounds

Neue sorbische CD: "Auf Lausitzer Wegen" - Nowa CD: "Pó łužyskich puśach"

Pśed krotkim jo ze spěchowanim Załožby za serbski lud wujšła cejdejka z wobźěłanjami serbskich ludowych melodijow pód titelom "Pó łužyskich puśach", projekt ansambla ""Wuwólnjone zuki".
Mit Unterstützung der Stiftung für das sorbische Volk erschien kürzlich eine CD mit Bearbeitungen sorbischer/wendischer Volksmelodien.

Južo pśecej su wobstojali kontakty Pólakow do Łužyce, teke na wuměłskem pólu.
Pśed krotkim jo ze spěchowanim Załožby za serbski lud wujšła cd z wobźěłanjami serbskich ludowych melodijow pód titelom "Pó łužyskich puśach", wó tom smy južo we našom programje powěźeli. Naš awtor Sebastian Elikowski-Winkler jo se rozgranjał z pólskim muzikarjom a głowu ansambla "Wuwólnjone zuki" Maciejom Rychły wó tom projekśe a wó swójich prědnych zmakanjach ze serbskeju kulturu. Rozsuźecy impuls jo pak slědkoju pśišeł, ako jo pózmakał jadnogo z nejwažnjejšych akterow serbskeje muziki. Zmakanje ze serbskeju folkloru jo było za njogo póstark za dalšne drogowanja do Łužyce. Ideju za aktualny cd-projekt kupki "Pó łužyskich puśach" jo měł Tomasz Nawka.

 

Mit Unterstützung der Stiftung für das sorbische Volk erschien kürzlich unter dem Titel "Auf Lausitzer Wegen" eine CD mit Bearbeitungen sorbischer/wendischer Volksmelodien aus dem sogenannten Kralschen Geigenspielbuch. Eingespielt hat sie das polnische Ensemble "Released Sound Trio". Unser Autor Sebastian Elikowski-Winkler hat mit Maciej Rychły, Musiker und Leiter des Ensembles, über das Projekt gesprochen.