BUBAKS: Stefan, Anna, Thomas | Bild: rbb/Sorbische Redaktion

Der aktuelle BUBAK - aktualne wudaśe Bubaka

až do pśiducego magacina
Nachhören bis zur nächsten Ausgabe

Audios und Infos

rbb

BUBAK 20.01.2022

moderacija/Moderation:
Stefan Döding, Thomas Dödingwopśimjejśe/Inhalt:


Lubše luźe, jo zasej cas za nowy Bubak. Jo to něnt južo druge wusćełanje w nowem lěśe. W nowšem wudaśu stej za was w studiju byłej Stefan Döding a jogo bratš Thomas. Team Bubaka jo za was zasej zajmne pśinoski pśigótował. Temy su: Serbske blido Serbskego muzeja, tenraz ale w Dolnoserbskem gymnaziumje, a recensija źiwadłowego graśa "Harry Potter" w Hamburgu. Jakob jo sebje to graśe woglědał. Ale ako prědne wulicujo Kasia Fidekowa něco wó nowem projekśe, ako jo se pśedstajił w Dolnoserbskem gymnaziumje, źo pśi tom wó Poetry Slam w serbskej rěcy. A super muzika was tek zasej wócakujo.

In der zweiten Ausgabe des neuen Jahres begrüßen Euch die Döding-Brüder Stefan und Thomas. Im Gepäck haben die beiden sorbischen Studenten wieder interessante Beiträge vom BUBAK-Team und natürlich super Musik. Es geht diesmal um folgende Themen: Poetry Slam in sorbischer Sprache im Niedersorbischen Gymnasium, Gesprächsrunde des Wendischen Museums im Niedersorbischen Gymnasium, Rezension des Theaterstücks "Harry Potter" in Hamburg.

how móžośo kompletne wusćełanje wólodowaś/

Hier könnt Ihr die komplette Sendung herunterladen:

Download (mp3, 41 MB)

muzika w Bubaku/Musik im BUBAK

rbb

-

"Cold Heart" - Elton John & Dua Lipa
"Easy On Me" - Adele
"Doprědka" - Juliane Baruck
"Love Again" - Dua Lipa
"Locked Out Of Heaven" - Bruno Mars

Pśinoski/Einzelbeiträge

rbb

Poetry Slam in sorbischer Sprache - Poetry Slam w serbskej rěcy

Na dolnoserbskem gymnaziumje dajo nowy projekt z temom Poetry Slam. Co Poetry Slam jo? Jo to ako stand-up comedy, jano z normalnymi tekstami, nic pśecej comedy. Wó co dokradnje źo, co jo ten cel wót poetry slam? To jo se njedawno w Dolnoserbskem gymnaziumje pśedstajiło. Kasia Fidekowa za nas rozpšawijo.
*****
Im Niedersorbischen Gymnasium Cottbus wurde unlängst das Projekt "Poetry Slam in sorbischer Sprache" vorgestellt. Mehr über das Projekt von Domowina Verlag und Soorbischem National-Ensemble erfahrt Ihr von Katarzyna Fidek.

Download (mp3, 4 MB)
Matthias Ander

Wendische Gesprächsrunde - Serbske blido w DSG

Serbske blido Serbskego muzeja w Chóśebuzu njejo se pśewjadło tenraz w muzeumje, ale w serbskej šuli. Což pak njejo se změniło: kuratorka muzeja Christina Kliemowa jo na zarědowanje pśepšosyła. Jo to było digitalne serbske blido, tak až kuždy jo se mógał pśišaltowaś. Dwanastkarje ze swójeju ceptarku Antje Kelloweju su wšake zajmnostki gronili. Na pśikład až su wšake filmy w serbskej rěcy wjerśeli a to we žurnalistiskem kursu. Źaseś wuknicow a wuknikow togo kursa a pěś młodych luźi wót wugbaśowego kursa serbšćiny jo se cora pśedstajiło a wulicowało wó swójich planach za pśichod. Kasia Fidekowa jo była pódla.
*****
Im Januar fand die traditionelle monatliche Gesprächsrunde des Wendischen Museum Cottbus nicht im Museum sondern im Niedersorbischen Gymnasium und als digitale Veranstaltung statt. Auch unsere Kasia war dabei.

Download (mp3, 5 MB)
rbb/Wilinski

Aufführung "Harry Potter" in Hamburg - Harry Potter w Hamburgu

Harry Potter znajo wěrjepódobnje kuždy. Juž wěsćo… To z młodym guslowaŕjom na hogwarts a tak dalej. Dajo wó tom na kuždy pad te knigły, a wjele luźi zawěsće teke znajo te filmy. Ale něnto dajo hyšći jadnu drugu wersiju teje story. Źo wó źiwadłowe dožywjenje ako jo wiźeś w Hamburgu. Wó tom wam něnto Jakob wulicujo.
*****
Harry Potter kennt nahezu jeder, aus Büchern oder Filmen. Nun gibt es aber noch eine weitere Version der Story: Es geht um ein Theatererlebnis, zu sehen in Hamburg. Jakob Priedigkeit stellt es vor.

Download (mp3, 3 MB)

Unsere Kontaktdaten

Tastatur mit @-Zeichen (Quelle: rbb / Sabine Priess)

Direktmail an uns

Postanschrift:
rbb/Studio Cottbus/Sorbische Redaktion
Berliner Straße 155, 03046 Cottbus


Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Email: sorben@rbb-online.de