Junger Mann mit Kopfhörern, Foto: Colourbox, lev dolgachov
Colourbox

Beitragsarchiv - AWDIJOTEKA

How namakaśo pśinoski a wusćełanja z našogo programa.
Hier finden Sie Beiträge und Sendungen aus unserem Programm.

Mehr zum Thema

wšedne wusćełanja / Tägliche Sendungen

Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Sonntag
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Sonntag
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Sonntag
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Sonntag
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa

Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Mo-Sa
Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)
rbb

Sorbische Sendungen nachhören - słuchaś serbske wusćełanje

Sorben Sonntag

Bóže słowo: prjatkowanja / Sorbische Rundfunkandachten

RSS-Feed
 • rbb/Pernack

  Christina Kliemowa, Dešno

 • Sorbische Lyrikerin Christiana Piniekowa alis "Leńka" bei einer Lesung
  privat

  Christiana Piniekowa, Chosebuz

 • 78. Wendischer evangelischer Kirchentag in Kolkwitz - Gottesdienst
  rbb/Gregor Kliem

  Till Wojto z Lipska

 • Wendische Seelsorgerin Pfarrerin Katharina Köhler aus Dissen
  M. Elikowska-Winkler

  faraŕka Katharina Köhlerowa wót zmakanja kśěsćijańow pódzajtšneje Europy

 • Domowina

  Hartmut Leipner, Chóśebuz

 • Maria Elikowska-Winkler

  njeźela Trinitatis: Madlena Norbergowa, Chóśebuz

 • rbb/Pernack

  swětkowne pónjeźele: Christina Kliemowa, Dešno

 • Michael Helbig

  swětkownica: Till Wojto (Vogt), Lipsk

 • Wendische Seelsorgerin Pfarrerin Katharina Köhler aus Dissen
  M. Elikowska-Winkler

  faraŕka Katharina Köhlerowa, Dešno

 • privat

  stupny stwórtk: Till Wojto, Lipsk

 • Horst Adam

  Manfred Hermaš, Rowne (bjatowanje w śichem)

 • Wendische Pfarrerin Katharina Köhler (li.) auf der 5. Landessynode der EKBO
  Kristóf Bálint

  faraŕka Katharina Köhlerowa, Dešno

 • dolnoserbska namša/Wendischer Gottesdienst

  prjatkowanje za njeźelu Jubilate: faraŕ n.w. Cyril Pjech, Barliń

 • privat

  prjatkowanje na Miserikordias Domini: serbski faraŕ n.w. Cyril Pjech, Barliń

 • Michael Helbig

  běła njeźela: Till Wojto (Vogt), Lipsk

 • Sorbische Lyrikerin Christiana Piniekowa alis "Leńka" bei einer Lesung
  privat

  jatšownica: Christiana Piniekowa, Chóśebuz

 • Wendischer Gottesdienst in der Wendisch-deutschen Doppelkirche Vetschau
  Maria Elikowska-Winkler

  śichy pětk: Madlena Norbergowa, Chóśebuz

 • Domowina

  zeleny stwórtk: Hartmut Leipner, Chóśebuz-Žylowk

 • Horst Adam

  Manfred Hermaš, Rowne

 • Festival der sorbischen/wendischen Kultur 2016 in Jänschwalde: Wendischer Gottesdienst (Quelle: Michael Helbig)
  Michael Helbig

  Till Wojto (Till Vogt), Lipsk

 • faraŕ n. w. Cyril Pjech, Barliń

 • Festival der sorbischen/wendischen Kultur 2016 in Jänschwalde: Wendischer Gottesdienst (Quelle: Michael Helbig)

  serbski faraŕ na wum. Cyril Pjech

 • faraŕka Katharina Köhlerowa z Dešna (nal.)/Dissener Pfarrerin Katharina Köhler (li)
  Kristóf Bálint

  faraŕka Katharina Köhlerowa, Dešno

 • Sorbische Lyrikerin Christiana Piniekowa alis "Leńka" bei einer Lesung
  privat

  Christiana Piniekowa, Chóśebuz

 • Sprachzentrum WITAJ

  Madlena Norbergowa, Chóśebuz: Palc do rany

 • Till Wojto/Vogt z Lipska

 • Wendische Seelsorgerin Pfarrerin Katharina Köhler aus Dissen
  M. Elikowska-Winkler

  dešańska faraŕka Katharina Köhlerowa

 • dolnoserbska namša/Wendischer Gottesdienst

  Till Wojto (Till Vogt), Lipsk

 • Michael Helbig

  Till Wojto/Vogt, Lipsk

 • Horst Adam

  Manfred Hermaš z Rownego

Głowna tema/Topthema: wusćełanja a pśinoski/Sendungen und Beiträge

rbb/Gregor Kliem

78. Wendischer evangelischer Kirchentag - Impressionen und Höhepunkte - 78. Serbski ewangelski cerkwiny źeń - zespominanje

Serby z Dolneje, srjejźneje a Górneje Łužyce zgromadnje spiwajuce, bjatujuce a we rozgronach - njeźelu, 2. junija, su byli Gołkojce, how ned pśed wrotami Chóśebuza, zasej raz serbski centrum a to pśi serbskem ewangelskem cerkwinem dnju. Serbski program jo live rozpšawił.
Sorben/Wenden aus Nieder-, Mittel- und Oberlausitz gemeinsam singend, betend und im Gespräch - am 2. Juni war Kolkwitz wieder einmal "wendischer Mittelpunkt": beim Wendischen evangelischen Kirchentag. Wir waren live dabei.

Orgelfahrt Niederlausitz 2024: Konzert in der Kirche Vetschau
rbb/Gregor Kliem

Orgelfahrt Niederlausitz - Orgelowa jězba Dolna Łužyca

Kantor žeńskeceje cerkwje w Drježdźanach Matthias Grünert jo gastěrował na swójej orgelowej jězbje mjazy drugim we Wětošowje. Słyšyśo nic jano orgelowu muziku ale teke wót fascinacije a lubosći ku tej kralowce instrumentow. Pśez program wjeźo Gregor Kliem.
Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauenkirche, gastierte auf seiner Orgelfahrt u.a. in Vetschau.

Mila Cachariasowa rejujo z Witaj źiśimi/Mila Zacharias tanzt mit WITAJ Kindern
Reiner Nagel

25 Jahre im WITAJ Sprachprojekt - 25 lět we Witaj słužbje

25 lět źěła 50-lětna maś južo za Witaj projekt. Wóna jo wjednica Witaj-źiśownje "Willa Kunterbunt" w Chóśebuzu a rěcna póraźowaŕka we Serbskem šulskem towaristwje. Z Milu Cacharijasoweju jo był w rozgronje naš redaktor Gregor Kliem.
Mila Zacharias, Leiterin der Cottbuser WITAJ Kita "Villa Kunterbunt", ist seit 25 Jahren. für das WITAJ Sprachprojekt tätig.

dpa

Hexen in der Musik - Póstawa chódoty w muzice

We slědnych lětach su hołpargi se stali zasej na wěsty part wažne ako swězeń, na wjele městnach pśewjedu "reje do maja". My comy ten źeń wuzgónjowaś muzikaliski.
In den letzten Jahren hat die Walpurgisnacht wieder eine gewisse Bedeutung als Feiertag gewonnen, vielerorts wird ein "Tanz in den Mai" veranstaltet. Wir wollen den Tag musikalisch erkunden.

Sprache und Glaube - Rěc a wěra

Pód titelom "Rěc a wěra" nawězujomy na wusćełanje z lěta 2017. Tema jo religioznosć a wěra w pśeměnjenju casow.
Unter dem Titel "Sprache und Glaube" knüpfen wir an eine Sendung aus dem Jahr 2017 an. Thema sind Religiosität und Glaube im Wandel der Zeit.

Serbska cerkwja w Chóśebuzu/ Klosterkirche Cottbus (Quelle: privat)
privat

Orgellandschaft Niederlausitz - Orgelowa krajina Dolna Łužyca

Muzikowe žywjenje Łužyce jo w našom programje zasej tema pód wšakimi aspektami. We nowem wusćełańskem rěźe pśedstaja wam naš awtor Sebastian Elikowski-Winkler orgele Dolneje Łužyce.
Das Musikleben der Lausitz ist in unserem Programm wieder unter verschiedenen Aspekten ein Thema. In unserer neuen Sendereihe stellen wir Orgeln der Niederlausitz vor.

Serby-EKBO

Die Passion Christi in der Musik - Pasion Krystusa w muzice

Slědny jsy su akle něnto swój zapust swěśili. Jatšy stoje pśed źurjami. Pópšawem žeden cas napšawdu raz k měroju pśiś, tak ako jo to raz był z wašnjom w śichem casu. Muzikaliski comy na toś tu cerkwinsku tradiciju mysliś.
Die letzten Fastnachten sind gefeiert, Ostern steht vor der Tür. Kaum Zeit, in der eigentlich "stillen Zeit" zur Ruhe zu kommen. Musikalisch wollen wir Sie darauf einstimmen.

Heimatwanderung im Frühling - Nalětne drogowanje pó domowni

Teke, gaž jo tuchylu hyšći kradu chłodno, mócne słyńco dajo nam južo pšawo, gaž gronimy - pśichada nalěto we Łužycy. Jaden pósół nalěta jo był a jo pśecej hyšći nejwěcej znaty ptašk we Łužycy - ten bóśon.
Auch wenn der Frühling sich noch zaghaft meldet, die ersten Frühlingsboten sind nicht mehr zu übersehen. Und so zieht es uns auch in die Natur zu einer besonderen Heimatwanderung.

zmakanje pśi tšawniskem wopomnišću/Treffen an der Tranitzer Gedenkstätte
Maria Elikowska-Winkler

40 Jahre Abbaggerung von Tranitz - 40 lět pó wótbagrowanju Tšawnice

We lětoma 1983/84 su Tšawnicu dewastěrowali a pótom wótbagrowali. Pśed 40 lětami jo Tšawnicaŕ Waldi Lobert swóju rodnu wjas zgubił. Kak źinsa z tym žywy jo na swójom nowem dwórje w Kśišowje?
1983/84 wurde das wendische Dorf Tranitz devastiert und abgebaggert. Vor 40 Jahren verlor der ehemalige Tarnitzer Waldi Lobert seine Heimat. Wie lebt er heute damit auf seinem neuen Hof in Krieschow?

CD "Pó łužyskich pućach/Auf Lausitzer Wegen"
Released Sounds

Neue sorbische CD: "Auf Lausitzer Wegen" - Nowa CD: "Pó łužyskich puśach"

Pśed krotkim jo ze spěchowanim Załožby za serbski lud wujšła cejdejka z wobźěłanjami serbskich ludowych melodijow pód titelom "Pó łužyskich puśach", projekt ansambla ""Wuwólnjone zuki".
Mit Unterstützung der Stiftung für das sorbische Volk erschien kürzlich eine CD mit Bearbeitungen sorbischer/wendischer Volksmelodien.

Das Besondere Konzert zur Jahreswende 2024: mitwirkende Künstler
Heidemarie Wiesner

Das Besondere Konzert zur Jahreswende - Wósebny koncert na progu lěta

Wósebny koncert na progu do nowego lěta ze serbskeju muziku jo se wótměł lětosa 29. raz. Słyšyśo fragmenty z koncerta slědnu njeźelu we Wórjejcach.
Das Besondere Konzert zur Jahreswende mit sorbischer Musik fand in diesem Jahr bereits zum 29. Mail statt. Wir haben das Konzert in Hoyerswerda aufgezeichnet und präsentieren hier Ausschnitte.

imago images/Ales Utouka

Rozgłosowa woklapnica / Unser Jahresrückblick - To jo było lěto 2023 / Das war 2023

Christian Mattheé jo zasej grěbał w pśinoskach a wusćełanjach zajźonego lěta a pśedstajijo nam rozwjaselecy pśeglěd. Co smy rozpšawili, co su byli naše temy, z kim smy powědali.
Gregor Kliem prezentěrujo dolnoserbske muzikowe produkcije rbb w lěśe 2023.
Christian Matthée stellt in unserem Jahresrückblick Höhepunkte und wichtige Themen des vergangenen Jahres vor.
Gregor Kliem präsentiert die niedersorbischen Musikproduktionen des vergangenen Jahres.

Abschlusskonzert 49. Cottbuser Musikherbst: "Musik unserer Zeit"
Cottbuser Musikherbst

Konzert "Cottbuser Musikherbst 2023" - Koncert 49. Chóśebuskeje muzikoweje nazymy

Pśi lětosnej Chóśebuskej muzikowej nazymje su zazněli zasej nowe nacasne kompozicije, ako kužde lěto teke serbskich a łužyskich komponistow. Wobzamknuła jo z orchestrowym koncertom pód titelom "Muzika našogo casa".
Beim Cottbuser Musikherbst erklangen wieder neue zeitgenössische Kompositionen, wie in jedem Jahr auch wieder Werke sorbischer und Lausitzer Komponisten. Wir präsentieren Ausschnitte vom Abschlusskonzert unter dem Motto "Musik unserer Zeit".

Wendisch-deutscher Gottesdienst in der Kirche Wüstenhain
Maria Elikowska-Winkler

Das neue Kirchenjahr - Nowe cerkwine lěto

Mjaztym až su luźi juž ceło w pśedgódownem štresu, glědaju nerwoznje a późědny ku kóńcoju lěta, jo se za ewangelskich kśěsćijanow to nowe lěto južo zachopiło. Z adwentom respektiwnje pśichodom kołoběg swětosnych pókutnych dnjow wótnowotki startujo. Góźba doprědka glědaś.
Das Kirchenjahr beginnt nach katholischer wie evangelischer Tradition mit dem ersten Sonntag im Advent. Wir schauen auf das neue Kirchenjahr in der wendischen Kirchengemeinde.

wustajeńca wó Šwjelowem derbstwje/Gotthold Schwella Ausstellung
rbb/Marion Stensel

Ausstellung über Gotthold Schwella - Wustajeńca wó Šwjelowem derbstwje

W septembrje smy spominali na 150. narodniny Bogumiła Šwjele. Góźba za Serbski muzej w Chóśebuzu z wósebneju wustajeńcu na Šwjelowe derbstwo pokazaś.
Im September gedachten wir des 150. Geburtstages von Gotthold Schwella. Anlass für das Wendische Museum in Cottbus, dem Schwella Erbe eine Ausstellung zu wdmen.

Institutstag des Sorbischen Instituts 2021
Sorbisches Institut/Gernot Menzel

Sorbisches Institut präsentiert Projekte - Serbski institut se pśedstajijo

Institutny źeń 29. nowembra: Serbski institut dajo doglěd do aktualnych pśedewześow swójogo slěźenja a informěrujo wó źěłowych wuslědkach.
Institutstag am 29. November: Das Sorbische Institut gibt einen Einblick in seine aktuelle Forschung und informiert über seine Tätigkeit.

Lebensstationen - Žywjeńske stacije

Žywjenje kuždego z nas wobstoj z jadnotliwych stacijow, kapitelow, kótarež preguju žywjeńsku drogu a nas ako indiwiduum. My se naroźijomy, źomy do šule, źěłamy, zalubujomy se, załožyjomy familiju, smy pón starjejše a stare starjejše.
Unser Leben besteht aus einzelnen Stationen, Kapiteln, die unseren Lebensweg und uns als Individuum prägen.

33. FilmFestival Cottbus © FFC
FFC

Rückblicke: Film Festival Cottbus - Retrospektiwa: Filmowy festiwal Chóśebuz

Wót 7. do 12. nowembra jo se wótměł festiwal pódzajtšnoeuropskego filma FFC. To jo był lětosa ten 33. togo wjelgin wuspěšnego zarědowanja. Ceły tyźeń jo dał zasej wjelicki nawal w kinach města a centrum Chóśebuz jo swěśił w módrej barwje. Słyšćo how naše rozpšawa.
Das FilmFestival Cottbus ist eines der weltweit führenden Festivals, wenn es um das aktuelle Filmschaffen in Mittel- und Osteuropa geht. Vom 7. bis 12. November gab es drei Wettbewerbe und rund 150 Filme aus 40 Produktionsländern zu sehen. Hier unsere Berichte.

Colourbox

Halloween in der Lausitz - Halloween we Łužycy

W našych ewangelski pregowanych stronach jo 31. oktober reformaciski źeń. Ze swěźenjom wšych swětych jo zwězana ceła žwała nowych nałogow, kenž jo se pó politiskem pśewrośe pomałem teke k nam do Łužyce wukaliła. Halloween we Łužycy - swěśi se to a kak?
In unserer evangelisch geprägten Region ist der 31. Oktober Reformationstag. Aber auch Halloween wird gefeiert. Einst vertrieben die Kelten am 31. Oktober böse Geister. Warum und wie feiern wir Halloween in der Lausitz?

Šurmanojc manźelskej na wjelikem drogowanju/Ehepaar Schurmann auf Weltreise
Fam. Schurmann

Impressionen einer Weltreise - Šurmanojc drogowanje wokoło swěta

Dowolowy cas jo něnto mimo. Młogi pak ten wósobinski ramik za drogowanja a póznawaśe swěta rozšyrijo, wzejo sebje dlejšy dowol. Tak na pśikład Šurmanojc manźelskej z Chóśebuza.
Die Urlaubszeit und damit für viele Reisezeit ist vorbei. Manch einer erweitert aber auch seinen persönlichen Zeitrahmen, um die Welt zu bereisen. So wie das Ehepaar Schurmann aus Cottbus, das über seine Weltreise berichtet.

Simply Quartet präsentierte auch sorbische Musik beim Lausitz Festival 2023
Cristina Ferri

Sorbische Musik beim Lausitz Festival - Serbska muzika na Łužyskem festiwalu

K prědnemu razoju su serbske komponisty słyšaś na Łužyskem festiwalu. Serbski program pśinjaso w prědnem źělu koncerta kompozicije wót Nagela, Krawca, Ligeti a Dvořaka.

Zum ersten Mal erklangen sorbische Werke beim Lausitz Festival. Nagel, Krawc, Ligeti und Dvořak verbindet eine spannungsvolle Beziehung zur Heimat, die sich auch in ihren Werken widerspiegelt.

Verleihung des Förderpreises zum Ćišinski Preis 2023 für rbb Redakteur Gregor Kliem (re.)
Roman Pernak

Ćišinski Förderpreis 2023 verliehen - Spěchowańske myto k Mytoju Ćišinskego

Wušej 100 gósći jo było sobotu pódla pśi lětosnem pócesćenju z Mytom Ćišinskego, kótarež jo nejwuše myto we Serbach a kótarež se pósćijo wót 1995 kužde druge lěto za wusegajuce statkowanje na pólu serbskeje rěcy a kultury.
Mehr als 100 Gäste kamen zur diesjährigen Verleihung des Ćišinski Preises und des Ćišinski Förderpreises. Der Ćišinski-Preis ist die höchste Auszeichnung der Sorben.

21. September ist Internationaler Tag des Friedens
WFD

Zum Weltfriedenstag - K swětowemu dnju měra

21. september jo swětowy źeń měra, pśipowěźony wót generalneje zgromaźiny Zjadnośonych narodow UN rowno na toś tom dnju lěta 1981. Z temu wójna a měr jo se zaběrała teke naša redaktorka Marion Stenselowa.
Anlässlich des Weltfriedenstages, am 21.09.1981 ausgerufen von den Vereinten Nationen, hat sich unsere Redakteurin Gedanken zum Thema "Krieg und Frieden" gemacht und präsentiert Musiktitel dazu.

Tematiske wusćełanja / Thematische Sendungen nachhören