weitere Themen der Sendung

3. Slawisches Märchenfestival in Dissener Heimatmuseum: Schattentheater
Jasmin Schomber-Krause
28 min

Łužyca vom 15.07.2023

Móžomy Wam zlubiś: tenraz buźo to bajkojte wudaśe. Smy ga wesrjejź "3. Słowjańskego bajkowego festiwala" w Domowniskem muzeju Dešno. Wir können Ihnen versprechen, ...

Lutki

Bajkowa Łužyca / Sagenhafte Lausitz

Wóni su w nocy powěsćow w Bórkowach kužde lěto lubuški publikuma: Wjasoła hupa! Tak realne, až se musyš pšašaś: Njejsu te małkuše snaź žedne póstawy fantazije, ale su něga ...